Privacyverklaring


Dierenbegraafplaats De Stille Weiden, gevestigd aan Bobeldijk 83 1647CJ Berkhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.gevestigd aan Bobeldijk 83 1647CJ  Berkhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.destilleweiden.nl
Bobeldijk 83 1647CJ Berkhout,
(0229) 551775


M.H.G. Zonneveld is de Functionaris  Gegevensbescherming van Dierenbegraafplaats De Stille Weiden.

Hij is te bereiken via Info@destilleweiden.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenbegraafplaats De Stille Weiden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Telefoonnummer

● E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@destilleweiden.nl, dan verwijderen wij deze informatie


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenbegraafplaats De Stille Weiden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
● U een nieuwsbrief te versturen


Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenbegraafplaats De Stille Weiden neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenbegraafplaats De Stille Weiden) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenbegraafplaats De Stille Weiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > 2 jaar
Telefoonnummer  >  Bewaartermijn >2 jaar
E-mailadres >            Bewaartermijn >2 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenbegraafplaats De Stille Weiden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenbegraafplaats De Stille Weiden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenbegraafplaats De Stille Weiden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dierenbegraafplaats De Stille Weiden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale
media-bedrijven. Hieronder een overzicht:


Cookie: Google Analytics
Naam: _ga Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid Functie: Analytische cookie die
websitebezoek meet Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: collect Functie: Analytische cookie die
websitebezoek meet Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Mono
Naam: _cfduid Functie: Noodzakelijke cookie om de
basisfuncties van de website bruikbaar te maken en toegang tot beveiligde delen
van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookie.
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Youtube
Naam: GPS Functie: Marketing cookie
om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: PREFFunctie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: 8 maanden

Cookie: Youtube
Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: 179 dagen

Cookie: Youtube
Naam: YSC
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt.innertube::nextId
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt.innertube::requests
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-cast-installed
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-connected-devices
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-device-id
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-fast-check-period
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-session-app
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-session-name
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenbegraafplaats De Stille Weiden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@destilleweiden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uwprivacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dierenbegraafplaats De Stille Weiden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autorteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenbegraafplaats De Stille Weiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@destilleweiden.nl.

Dierenbegraafplaats De Stille Weiden
Bobeldijk 83
1647 CJ Berkhout

KvK

53395034

Dierenbegraafplaats De Stille Weide in Berkhout is dagelijks geopend voor bezoekers.